O nás

PROFESIONÁLNE ÚČTOVNÉ SLUŽBY

     Prešli sme transformáciou na právnickú osobu začiatkom roka 2017, ale naše skúsenosti sú viac ako 10 ročné. Zaoberáme sa externým vedením účtovníctva, miezd a poradenstva pre malé a stredné firmy. Kladieme dôraz na zodpovednosť, precíznosť a diskrétnosť. Sme flexibilní, prispôsobíme sa Vám a Vaším požiadavkám. Ku každému zákazníkovi máme individuálny prístup a v rámci poskytovania účtovných služieb sa mu snažíme ponúknuť aj určitú pridanú hodnotu vo forme konzultácií a poradenstva v oblasti účtovníctva, daní a personalistiky. Súčasťou spolupráce so zákazníkom je aj posudzovanie vecnej a formálnej správnosti daňových dokladov z hľadiska oprávnenosti ich použitia ako nákladov.

     Pravidelne sa zúčastňujeme školení, čo zabezpečuje profesionalitu. Sledovanie neustálych zmien v legislatíve a kontinuálny profesionálny rast našich pracovníkov je pre nás dôležitý, preto sledujeme aktuálne legislatívne dianie v oblasti účtovníctva a jeho dopady na vedenie účtovníctva, pravidelne sa zúčastňujeme potrebných odborných školení. Našich klientov následne informujeme o pripravovaných alebo prebiehajúcich zmenách a novinkách v oblasti účtovníctva.

     Ako spoločnosť sme poistení pre prípadné nesprávnosti, ale do teraz sme neboli nútení ju využiť. Za svoju činnosť poskytujeme všetky záruky, vrátane finančného krytia prípadných škôd vzniknutých našou činnosťou. Veríme, že naše služby budú pre Vás prínosom a dynamický rast Vašej spoločnosti.


Prenechajte na nás Vaše papiere a venujte sa svojím podnikateľským aktivitám.