Účtovníctvo Košice s.r.o.

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA A SPRACOVANIE MIEZD

Podvojné účtovníctvo


kompletné vedenie účtovníctva v súlade s právnou úpravou SR
 • kontrola formálnej správnosti predložených dokladov,

 • spracovanie daňových priznaní DPH

 • vedenie evidencie majetku

 • spracovanie účtovnej závierky a uzávierkyJednoduché účtovníctvo

 • vypracovanie peňažného denníka
 • spracovanie daňových priznaní DPH

 • vedenie evidencie mejetku

 • spracovanie účtovnej závierky a úzávierky


 

Mzdy a personalistikavedenie personálnej a mzdovej agendy

 • výpočet miezd

 • vypracovanie a zasielanie výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti

 • vypracovanie výkazov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

 • vypracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti.